No More (Beat by GIMI Productions)

Tia (티아) 2018.05.24 60
내눈보고말해
생각좀똑바로해
자꾸우리사이를
피하고다니지마

I’m sick of the lying
제발그만할래
예전으로가자
Back to
when we were both young

I know you still want me
진심아닌걸다알고있어
좋았던기억
그대로돌아가고싶어

*No more no more
No more no more 
No more no more
이젠더이상
No more no more
No more no more 
No more no more
이제돌아와

우리추억들이
그리의미가없나
너와나의인연
여기가끝인가봐

말이나오지않아
이게무슨일이야
용납할수없어
얼마나해줬는데

I know you still want me
진심아닌걸다알고있어
좋았던기억
그대로돌아가고싶어

*No more no more
No more no more 
No more no more
이젠더이상
No more no more
No more no more 
No more no more
이제돌아와

이때까지내가했던거
다부족했었나
너의미소뒤에숨겨둔
진심을몰랐었나봐

No more no more
Gonna show you
what you’ve been missin’
No more no more
Imma show you
what real regret is x2

*No more no more
No more no more 
No more no more
이젠더이상
No more no more
No more no more 
No more no more
이제돌아와 x2

Goodbye
앱에서 영상보기
상세보기
 님 프로필 이미지
리뷰 쓰기