Animal Train Song

티디 2019.02.20 93
“The Choo choo puff puff 
animal train is now departing!”
“Toot toot!”

Choo choo puff puff! Here we go
All aboard the animal train
Miss Gorilla! Come on board
Chug-a chug-a choo choo puff puff
This is fun!”

Choo choo puff puff! Here we go
All aboard the animal train
Mr. Lion! Come on board
Chug-a chug-a choo choo puff puff
“Roar! Let’s roll!”

“Our next stop is the ocean!”
“Toot toot”

Choo choo puff puff! Here we go
All aboard the animal train
Octopus! Come on board 
Chug-a chug-a choo choo puff puff
“I’m feeling great! Wahoo!”

Choo choo puff puff! Here we go 
All aboard the animal train 
Penguin buddies! Come on board 
Chug-a chug-a choo choo puff puff 
“Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!”

Choo choo puff puff! Here we go
All aboard the animal train
Everybody! Come on board
Chug-a chug-a choo choo puff puff
Chug-a chug-a choo choo puff puff
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기