'COMEBACK COUNTDOWN' 전소미(SOMI)

M COUNTDOWN 2020.07.16 47
M COUNTDOWN|Ep.674

컴백 카운트다운 - 전소미
'COMEBACK COUNTDOWN' SOMI

World No.1 Kpop Chart Show M COUNTDOWN  
Every Thur 6PM(KST) Mnet Live on Air 
매주 목요일 저녁 6시 엠넷 생방송
앱에서 영상보기
상세보기
 님 프로필 이미지
리뷰 쓰기