'NEXT WEEK' 조유리(JO YURI)

M COUNTDOWN 2021.09.30 56
M COUNTDOWN|Ep.727
넥스트 위크 - 조유리
'NEXT WEEK' JO YURI

World No.1 Kpop Chart Show M COUNTDOWN  
Every Thur 6PM(KST) Mnet Live on Air 
매주 목요일 저녁 6시 엠넷 생방송
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기