NYX (Feat. 유연)

STEFANO X RUTA 2022.08.19 5
아득히 들린 그대 목소리
나를 깊이 원하는 것 같아
어둡게 깔린 나의 숨결은
그댈 더욱 애타게 만들어 

wo hu hu hu hu hu
기다림 속에 지친 그대여 
wo hu hu hu hu hu
내 속삭임에 꽃이 피리라
wo hu hu hu hu hu
긴 새벽속에 갇힌 그대여
wo hu hu hu hu hu
내 춤사위에 달이 저문다

wo hu hu hu hu hu
기다림 속에 지친 그대여 
wo hu hu hu hu hu
내 속삭임에 꽃이 피리라
wo hu hu hu hu hu
긴 새벽속에 갇힌 그대여
wo hu hu hu hu hu
내 춤사위에 달이 저문다
앱에서 영상보기
상세보기
 님 프로필 이미지
리뷰 쓰기