'DEBUT' 매혹 퍼포먼스 '코카앤버터'의 'Mi Deh Yah' 무대

M COUNTDOWN 2022.10.06 221
M COUNTDOWN|Ep.773
코카앤버터 - 미데야
(CocaNButter - Mi Deh Yah)

World No.1 Kpop Chart Show M COUNTDOWN
Every Thur 6PM(KST) Mnet Live on Air
매주 목요일 저녁 6시 엠넷 생방송
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기