Go Go Fire Truck

티디 2019.02.14 125
“Help! Fire truck!”
“Here we come, Fire truck!”

Bara-bum-ba-ba, Bara-bum-ba-ba 
Go, go Fire truck 
Bara-bum-ba-ba, Bara-bum-ba-ba 
Hurry hurry, Fire truck
Bara-bum-ba-ba, Bara-bum-ba-ba 
There’s a fire, Fire truck
Bara-bum-ba-ba, Bara-bum-ba-ba 
Put out the fire, Fire truck

Nee-naw Nee-naw Nee-naw Nee-naw
Save me save me, Fire truck
Nee-naw Nee-naw Nee-naw Nee-naw
Come faster, Fire truck
Nee-naw Nee-naw Nee-naw Nee-naw
Hose it down, Fire truck
Nee-naw Nee-naw Nee-naw Nee-naw
Swoosh swoosh, Fire truck 
“Here we come, Fire truck!”

Bara-bum-ba-ba, Bara-bum-ba-ba 
You saved us, Fire truck 
Bara-bum-ba-ba, Bara-bum-ba-ba 

You’re so brave, Fire truck 
Bara-bum-ba-ba, Bara-bum-ba-ba 
Thank you so much! Fire truck
Bara-bum-ba-ba, Bara-bum-ba-ba 
You’re so awesome! Fire truck
You’re so awesome! Fire truck
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기