[2018 MAMA] Close Up! Line Up! #MOMOLAND

2018 MAMA 2019.06.07 1
Meet MOMOLAND at 2018 MAMA in HONG KONG
<2018 MAMA> #모모랜드 와 함께 하세요!

2018 MAMA PREMIERE in KOREA | Dec.10
Dongdaemun Design Plaza

2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN | Dec.12
Saitama Super Arena

2018 MAMA in HONG KONG | Dec.14
AsiaWorld-Expo, Arena

▶2018mama.com
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기