KCON 2018 LA×M COUNTDOWN|청하(CHUNG HA) - Love U

M COUNTDOWN 2019.06.11 17
KCON 2018 LA×M COUNTDOWN|청하(CHUNG HA) - Love U

러블리 댄싱퀸 청하가 LA를 뒤집어 놓으셨다!!!!
Love U by #CHUNGHA(#청하)
KCON 2018 LA

World No.1 Kpop Chart Show M COUNTDOWN 
Every Thur 6PM(KST) Mnet Live on Air 
매주 목요일 저녁 6시 엠넷 생방송
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기