Fine

도담 2020.07.02 25
오래도록 걸어왔던
우리라는 길의 끝
툭하고 끊어져 버린
둘이 아닌 be alone

너를 찾으려
긴 긴 밤을 헤매왔고
다시 나를 찾으려 해도
No way no way just..

But I'll be fine
But I'll be fine
But I'll be fine
But I'll be fine

끝없이 외로운 마음에
너라는 옅은 신기루
눈을 뜨면 혼자인걸
결국 이런 게 또 나야

너를 잡으려
닿지 않을 손을 뻗었고
다시 나를 찾으려 해도
No way no way just no way

Um I'll be fine
Um I'll be fine
Um I'll be fine
Um

But I'll be fine
But I'll be fine
But I'll be fine
But I'll be fine

But I'll be fine
But I'll be fine
But I'll be fine
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기