[2020 MAMA 후보작 특집] 시그니처 - 눈누난나(Nun Nu Nan Na)

M COUNTDOWN 2020.11.12 32
M COUNTDOWN|Ep.690

2020 MAMA 노미네이션 특집 제 1탄 〈가수 부문〉
'여자 신인상' 시그니처 - 눈누난나
'Best New Female Artist' cignature - Nun Nu Nan Na

World No.1 Kpop Chart Show M COUNTDOWN
Every Thur 6PM(KST) Mnet Live on Air
매주 목요일 저녁 6시 엠넷 생방송
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기