TIKI TAKA (Tieng Viet)

뽀로로 2021.04.27 377
Ti Ti Ti Yay Yea
Ta Ta Ta Hola
Ti Ti Ti Yay Yeah 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta! 

Ti Ti Ti Yay Yeah
Ta Ta Ta Aye
Ti Ti Ti Yay Yeah 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Hello! rat vui đuoc gap ban
Hay gio tay len cao cung vay chao 
(Cung nhau!)
Ulallah Gio tay len nao
Ulallah lac lu len nao

Mama, Papa, lac lu nao  
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Hay cho them qua chuoi nua đi nao
Them mot mieng mot mieng nua thoi ma

Ulalala That tuyet voi 
Ulalala No cang nhe

Mama Papa No cang roi 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Ti Ti Ti Yay Yeah
Ta Ta Ta Hola!
Ti Ti Ti Yay Yeah 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Ti Ti Ti Yay Yeah
Ta Ta Ta Aye!
Ti Ti Ti Yay Yeah 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Ba me hay vong tay om con nao 
om va hon len ma con that nhe
 
Hon ben đay nhe nhang đi nao 
Ben kia cung hon nhe đi nhe 

Mama, Papa, “Yeu thuong nao” 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Hom nay tat ca đen that tuyet voi (Aye! Aye!) 
Ta trao nhau nhung cai om that chat 
(Oh yeah! Cung nhau!) 

Ulallallah vui len nao 
Ulallallah nhay đi nhe

Mama, Papa, nhay đi nao 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Ti Ti Ti Yay Yeah
Ta Ta Ta Hola!
Ti Ti Ti Yay Yeah 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Ti Ti Ti Yay Yeah
Ta Ta Ta Aye!
Ti Ti Ti Yay Yeah 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta!

Cung ben nhau sat canh vui đua Tiki Tiki Taka 
Cung ben nhau sat canh vui đua Tiki Tiki Taka 

Ti Ti Ti Yay Yeah
Ta Ta Ta Hola!
Ti Ti Ti Yay Yeah 
Tiki Tiki Taka Tok Tok Ta

o ke!
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기