Saturn

핑크퐁 (Pinkfong) 2021.07.26 53
Hula-li-la-la-la.
Hula-li-la-la-la.
Hula-li-la-la-la-la. 
Pretty Saturn. 

Rings go around Saturn. 
Hula-hula-la. Ice!  
Hula-hula-la. Rock!  
Hula-hula-la. Dust! 

Rings go around Saturn. 
Hula-hula-la. 
Hula-hula-la, round and round. 
So dizzy!

Hula-li-la-la-la.
Hula-li-la-la-la.
Hula-li-la-la-la-la. 
Pretty Saturn. 

Floating, floating light Saturn. 
Hula-hula-la. Gas!
Hula-hula-la. Swirl!
Hula-hula-la. So light!

Floating, floating light Saturn. 
Hula-hula-la.
Hula-hula-la, made of gas. 
I can swim!

Hula-li-la-la-la.
Hula-li-la-la-la.
Hula-li-la-la-la. 
Hula-li-la, U-hu!
Hula-li-la-la-la.
Hula-li-la-la-la.
Hula-li-la-la-la-la. 
Pretty Saturn.
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기