[PLAY COLOR] DKZ - 호랑이가 쫓아온다 (Uh-Heung)

TV 스페셜 2022.11.02 655

드디어 출.🔥

플컬 무대 찢어버린 호랑이떼 #DKZ

🧡 내 심장 지금온통 와일드 오렌지🐯 🧡 #호랑이가쫒아온다 

___________________________________________

#디케이지 호랑이가쫓아온다 (Uh-Heung)를 좋아하는 내 뮤직컬러는

지니App 'for you'탭에서 확인하세요

🔗https://bit.ly/32DuXE6

 

#PLAYCOLOR #경윤 #문익 #재찬 #종형 #세현 #민규 #기석 #Uh_Heung

#플레이컬러 #지니오리지널 #genieoriginal
앱에서 영상보기
상세보기
 님 프로필 이미지
리뷰 쓰기