Silk

Fly
When the sun rise
Dreams come true
Now you sweet and 
I'm feel like dream
Woo
Feel like you
Woo
Feel like dream
Woo
Feel like you
Woo

Fly
When the sun rise
Dreams come true
Now you sweet and 
I'm feel like dream
Woo
Feel like you
Woo
Feel like dream
Woo
Feel like you
Woo

Feel the sun going down
Feel the pint in my dream
Feel the sun going down
Feel the pint in my dream

Woo
Woo
Woo
Woo
앱에서 영상보기
상세보기
 님 프로필 이미지
리뷰 쓰기